Пътешествие до "Дяволския мост"

Дяволският мост (Шейтанкюприя) е уникален паметник на пътното строителство. Според едни е строен през 1709 г., според други е по-стар. Има предположения, че е римски, други, пък твърдят, че е византийски.

хотел Кючуквата къща село Баните, област Смолян тел: 03025/2313; 0888 31 48 11 e-mail: kuchukovata_house@mail.bg www: http://www.kuchukovata-house.hit.bg/
nagosti.com